Ontvangen kwetsbaarheden notificatie

Het Nederlands Security Meldpunt ontvangt uit verschillende bronnen die bij het Nederlands Security Meldpunt zijn geregistreerd als erkende melders. Ook niet-erkende melders hebben de mogelijkheid om informatie over kwetsbaarheden en zwakke configuraties te delen.

Iedere melder die informatie aanlevert bij het Nederlands Security Meldpunt: alle informatie die wordt aangeleverd, wordt altijd aan de organisatie verstrekt die het betreft.