Onderling vertrouwd informatie (terug)delen

Organisaties in Nederland delen veelvuldig informatie met elkaar over kwetsbaarheden en zwakke configuraties. Dit is bijvoorbeeld het geval bij klant-leverancier relaties, bij supply chains en bij samenwerkingsverbanden met gezamenlijke faciliteiten zoals een Security Operations Center.

Organisaties moeten daarbij de mogelijkheid hebben om deze informatie 1-op-1 met elkaar te delen zonder tussenkomst van derde partijen (publiek noch privaat). Het Nederlands Security Meldpunt faciliteert deze informatiedeling door als nationale centraal distributiepunt te fungeren. Hierdoor kan informatie van één organisatie gericht een andere worden gedeeld via de trusted partijen die zijn aangesloten bij het Nederlands Security Meldpunt.

Ook als organisaties of trusted partijen die niet zijn aangesloten worden via het Nederlands Security Meldpunt geïnformeerd. Er geldt immers: alle informatie die wordt aangeleverd, wordt altijd aan de organisatie verstrekt die het betreft.