FERM en het Nederlands Security Meldpunt slaan de handen ineen

FERM logo

In aanloopt naar de Cyber Security Maand hebben Ferm en Het Nederlands Security Meldpunt besloten de handen ineen te slaan. Door deze samenwerking, die op vrijdag 30 September is bekrachtigd, is er een stap gezet die de cyberveiligheid in de Rotterdamse haven, en Nederland verder verhoogd.

“FERM ondersteunt als samenwerkingsverband bedrijven uit het Haven Industrieel Complex in hun cyberweerbaarheid. Een van de voordelen van het participeren in FERM is ontvangen van abuse- en dreigingsinformatie. “Wat is er in de digitale wereld aan de hand?” en “Is er iets zichtbaar wat betrekking heeft op ons?”, “Ben ik een mogelijk doelwit of slachtoffer?” We waren al in staat om informatie door te delen die afkomstig is van het Nationaal Cyber Security Centrum. Daar kunnen we nu informatie van het Nederlands Security Meldpunt aan toevoegen. Zo krijgen onze participanten niet alleen de informatie die bekend is bij en gedeeld mag worden door de overheid, maar ook informatie die vrijwillige hackers verzamelen”.

“Het Nederlands Security Meldpunt heeft vanaf de start een landelijke dekking. Zij leveren informatie over daadwerkelijk kwetsbare systemen”, zegt secretaris Frank Breedijk. “We adviseren daarom zoveel mogelijk organisaties om zich zo snel mogelijk aan te sluiten bij één van onze doordelende partijen, waaronder FERM voor het Haven Industrieel Complex”.

Ook Chris van ‘t Hof, directeur DIVD is erg blij met de samenwerking tussen het Nederlands Security Meldpunt en FERM. “Met deze samenwerking kunnen we ook organisaties in de Rotterdamse Haven beter helpen hun kwetsbaarheden te fixen. Dergelijke privaat-publieke samenwerking, waarin ook NBIP en Connect2Trust een belangrijke rol spelen, is volgens mij uniek in de wereld. ”

FERM zal de dreigingsinformatie die zij ontvangt vanuit Het Meldpunt doordelen met haar participanten, die toestemming hebben geven voor het gebruiken van de informatie. Dit doordelen zal natuurlijk beveiligd gebeuren, iets waar de afgelopen maanden - sinds de oprichting van NSM - hard aan is gewerkt. FERM zal toezien op de splitsing van de informatie die het NSM deelt naar de FERM-bekende kanalen: het beveiligde portal of middels direct contact als het een urgente melding betreft.

Voor meer informatie

Het Nederlands Security Meldpunt
Frank Breedijk
E-mail: frank@securitymeldpunt.nl
Tel: 06-438 22 637

FERM Rotterdam
Evelien Bras
E-mail: evelien.bras@ferm-rotterdam.nl
Tel: 06 – 388 29 965

Over FERM

FERM ondersteunt als samenwerkingsverband bedrijven uit het Haven Industrieel Complex in het verhogen van hun cyberweerbaarheid. Stevig, standvastig en sterk. FERM is geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience. FERM brengt bedrijven en kennis bij elkaar en faciliteert het onderling uitwisselen van dreigingsinformatie, oplossingen en best-practices. Het organiseert gezamenlijke activiteiten, informatiesessies, trainingen en oefeningen. Ook brengt FERM samen met de achterban kwetsbaarheden in kaart, zodat je kan acteren op de laatste stand van zaken.

FERM Rotterdam is een publiek-private samenwerking wat mede mogelijk gemaakt wordt door Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Zeehavenpolitie en milieudienst Rotterdam-Rijnmond (DCMR). - www.ferm-rotterdam.nl

Over Het Nederlands Security Meldpunt

Het Nederlands Security Meldpunt (Het Meldpunt) heeft als doel het veiliger maken van het Nederlandse deel van het internet door het delen van abuse- en dreigingsinformatie met die partijen die er wat aan kunnen doen.

Abuse informatie is concrete informatie over gehackte of kwetsbare systemen, of systemen die onmiskenbaar onrechtmatig handelen. Door de eigenaren van deze systemen te waarschuwen wordt aanstaand slachtofferschap voorkomen.

Het Meldpunt is op 14 februari 2022 opgericht op initiatief van DIVD (Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure), NBIP (Nederlands Beheersorganisatie Internet Providers), Connect2Trust, Stichting AbuseIO, SURFcert en AMS-IX. Het Meldpunt heeft door middel van publiek-private samenwerking een werkelijk landelijk dekkend netwerk gecreëerd waarmee deze informatie snel en geautomatiseerd gedistribueerd kan worden. - www.securitymeldpunt.nl