Het Nederlands Security Meldpunt

Het Nederlands Security Meldpunt bevordert de cyber weerbaarheid van alle organisaties in Nederland door de uitwisseling van informatie over kwetsbaarheden en zwakke configuraties aan trusted partijen te bevorderen en te faciliteren.

Het

Distribueren van informatie

Het Nederlands Security Meldpunt distribueert alle informatie volledig geautomatiseerd. Door gebr...

Ontvangen kwetsbaarheden notificatie

Het Nederlands Security Meldpunt ontvangt uit verschillende bronnen die bij het Nederlands Securi...

Onderling vertrouwd informatie (terug)delen

Organisaties in Nederland delen veelvuldig informatie met elkaar over kwetsbaarheden en zwakke co...