Het Nederlands Security Meldpunt

Het Nederlands Security Meldpunt bevordert de cyber weerbaarheid van alle organisaties in Nederland door de uitwisseling van informatie over kwetsbaarheden, zwakke configuraties en dreigingsinformatie aan trusted partijen te bevorderen en te faciliteren.

Wil jij ook iets melden of informatie ontvangen via het Nederlands Security Meldpunt, klik dan hier hoe je dit kunt doen.

Het Nederlands Security Meldpunt

Distribueren van informatie

Het Nederlands Security Meldpunt distribueert alle informatie volledig geautomatiseerd. Door gebr...

Ontvangen kwetsbaarheden notificatie

Het Nederlands Security Meldpunt ontvangt uit verschillende bronnen die bij het Nederlands Securi...

Onderling vertrouwd informatie (terug)delen

Organisaties in Nederland delen veelvuldig informatie met elkaar over kwetsbaarheden en zwakke co...