Het Nederlands Security Meldpunt

Het Nederlands Security Meldpunt bevordert de cyber weerbaarheid van alle organisaties in Nederland door de uitwisseling van informatie over kwetsbaarheden, zwakke configuraties en dreigingsinformatie aan trusted partijen te bevorderen.

Het hoofddoel van Het Nederlans Security Meldpunt was, om een hiaat in het zogenaamde Landelijk Dekkend Stelsel, te repareren. Dit hiaat zorgde ervoor dat niet iedereen in Nederland die (mogelijk) slachtoffer of doelwit is van een cyberaanval ook daadwerkelijk genotificeerd kon worden.

Op 3 oktober 2023, lanceerde het NCSC, via een persbericht haar “Waarschuwingsdienst voor doelwitten en slachtoffers van cyberaanvallen” en inmiddels is het zo dat de uitvoering van Slachtoffer- en Doelwitnotificatie grotendeels door het NCSC is opgepakt.

Dit heeft ervoor gezorgd dat wij de operationele werkzaamheden van het Nederlands Security Meldpunt hebben opgeschort. Als stichting blijven wij voorlopig nog actief om de voortgang met betrekking tot slachtoffer- en doelwitnotificatie in de gaten te houden en te bewaken “Iedereen in Nederland moet gewaarschuwd kunnen worden die (mogelijk) slachtoffer of doelwit is van een cyberaanval.”

Heeft u iets te melden, dan verwijzen wij u door naar de contactpagina van het NCSC.

Het Nederlands Security Meldpunt