AbuseIO

Het doel van de stichting AbuseIO is om tools en technieken te bieden die internetmisbruik helpen bestrijden. Dit probeert AbuseIO te bereiken door:

  • Het creëeren van Open Source Software (OSS) en tools op basis van Open Standaarden om misbruik te helpen beheren en detecteren en om gebruikers te helpen internetmisbruik op te lossen. Deze software moet eenvoudig te installeren zijn en door iedereen te gebruiken, van eindgebruikers tot grote netwerkoperators of ISP’s
  • De belangen te behartigen van alle organisatie die misbruik van het internet proberen te voorkomen of te verminderen
  • Voorlichting te geven over het bestrijden van internetmisbruik en het gebruik van middelen bevorderen om internetmisbruik te bestrijden.

Meer informatie

Voor meer informatie zie: abuse.io

Logo: AbuseIO