ECP

ECP Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.

ECP werkt vanuit een maatschappelijke doelstelling aan een kansrijke en betrouwbare digitale samenleving en is dus geen belangenbehartiger. ECP biedt een platform waar publiek-maatschappelijke en private partijen samenwerken. Dat is in bijna alle werkgroepen, platforms, bijeenkomsten die ECP organiseert terug te zien. Een onderliggende, belangrijke waarde hierbij is good governance.

Meer informatie

Voor meer informatie zie: https://ecp.nl/

Logo: ECP