Connect2Trust

De Stichting Connect2Trust is een cross-sectoraal samenwerkingsverband van (inter)nationale organisaties in Nederland die hoofdzakelijk tot niet-vitaal (non)profit bedrijfsleven wordt gerekend.

Connect2Trust biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen organisatie, die deelnemer zijn deze cross-sectorale schakelorganisatie gevoelige en vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen over cyberdreigingen, kwetsbaarheden en best practices.

De missie van Connect2Trust om de digitale wereld veiliger maken door bruikbare informatie te verstrekken aan alle organisaties en alle andere acties uit te voeren die hiermee verband houden of die nuttig kunnen zijn bij het uitvoeren daarvan.

Aanmelden bij Connect2Trust

Iedere organisatie in Nederland kan zich kosteloos aansluiten bij Connect2Trust via het on-line inschrijfformulier of kun je meer informatie vragen via het contactformulier van Connect2Trust.

Meer informatie

Voor meer informatie zie: connect2trust.nl

Logo: Connect2Trust