FERM

FERM ondersteunt als samenwerkingsverband bedrijven uit het Haven Industrieel Complex in het verhogen van hun cyberweerbaarheid. Stevig, standvastig en sterk. FERM is geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience. FERM brengt bedrijven en kennis bij elkaar en faciliteert het onderling uitwisselen van dreigingsinformatie, oplossingen en best-practices. Het organiseert gezamenlijke activiteiten, informatiesessies, trainingen en oefeningen. Ook brengt FERM samen met de achterban kwetsbaarheden in kaart, zodat je kan acteren op de laatste stand van zaken.

FERM Rotterdam is een publiek-private samenwerking wat mede mogelijk gemaakt wordt door Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Deltalinqs, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Zeehavenpolitie, Douane en Milieudienst Rotterdam- Rijnmond (DCMR).

Aanmelden bij FERM

Meer informatie op de website van FERM.

Meer informatie

Voor meer informatie zie: ferm-rotterdam.nl

Logo: FERM