Informatiebeveiligingsdienst

De IBD is een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse gemeenten. De IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Ze ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten en hun samenwerkingsverbanden kunnen gebruik maken van de diensten van de IBD.

Aanmelden bij Informatiebeveiligingsdienst

Alle Nederlandse gemeenten zijn al lid van de VNG

Meer informatie

Voor meer informatie zie: https://vng.nl/projecten/informatieveiligheid

Logo: Informatiebeveiligingsdienst