Nationaal Cyber Security Centrum

Wij zijn het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Als expert werken wij aan een digitaal veilig Nederland. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden.

Wij begrijpen de kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein. We identificeren en duiden risico’s en trends. De kennis die we verzamelen is breed toegankelijk.

Wij verbinden partijen, kennis en informatie. Als overheidsorganisatie zijn we de verbindende schakel in een netwerk van nationale en internationale partners.

Wij voorkomen maatschappelijke schade en beperken dreigingen. We geven vakkundige ondersteuning en advies. Met onze onderzoeken, analyses en producten geven we direct handelingsperspectief. In het geval van een crisis staan we 24/7 paraat.

We doen het niet alleen. Door samen te werken voegen we op al deze gebieden waarde toe. Betrouwbaar en daadkrachtig. Zo stellen we Nederland stap voor stap in staat om digitaal weerbaar te zijn. Samen maken we Nederland digitaal veilig.

Het NCSC is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hans de Vries is de directeur van het NCSC.

Aanmelden bij Nationaal Cyber Security Centrum

De achterban van het NCSC is wettelijk aangewezen via de WBNI. Individuele organisaties kunnen zich niet zondermeer aanmelden of inschrijven als achterban van het NCSC

Meer informatie

Voor meer informatie zie: ncsc.nl

Logo: Nationaal Cyber Security Centrum