SURFcert

SurfCert is het ICT Crisisteam van SURF, de coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. Binnen SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, umc’s en onderzoeksinstellingen samen om de best mogelijke digitale diensten in te kopen of te ontwikkelen en om kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven innoveren. De leden zijn eigenaar van SURF.

Aanmelden bij SURFcert

SurfCert is het ICT Crisisteam van SURF, de coöperatieve vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen waarin de leden hun krachten bundelen. De diesnten van SURFcert zijn onderdeel van het gebruik van SURFnet. Individuele aanmelding voor SURFcert is niet mogelijk

Meer informatie

Voor meer informatie zie: surf.nl/surfcert-247-ondersteuning-bij-beveiligingsincidenten

Logo: SURFcert