Geen verlies...

De minst effectieve vorm van security informatie is security informatie die de ontvanger niet bereikt.

Het Nederalnds Security meldpunt spant zich maximaal in om notificaties over kwetsbaarheden en verkeerd geconfigureerde systemen te krijgen bij de personen of instanties die ook daaadwerkelijk wat aan het probleem kunnen doen.

We proberen die doel o.a. te bereiken door het aangaan van strategische relaties met onze deelnemers. Met als doel relevante informatie via zo min mogelijk schakels op de juiste plek te krijgen.

Daarnaast onderkennen we dat we via onze deelnmenrs nooit tot een stelsel kunnen komen dat daadwerkwerkelijk iedereen in Nederland kan afdekken, omdat security nu eenmaal niet bij iedereen een topprioriteit or kerncompetentie is. Voor deze partijen vallen wij terug op ongevraagd notificeren.