Geen verlies...

De minst effectieve vorm van security informatie is security informatie die de ontvanger niet bereikt.

Het Nederlands Security meldpunt spant zich maximaal in om notificaties over kwetsbaarheden en verkeerd geconfigureerde systemen te krijgen bij de personen of instanties die ook daadwerkelijk wat aan het probleem kunnen doen.

We proberen die doel o.a. te bereiken door het aangaan van strategische relaties met onze deelnemers. Met als doel relevante informatie via zo min mogelijk schakels op de juiste plek te krijgen.

Daarnaast onderkennen we dat we via onze deelnemers nooit tot een stelsel kunnen komen dat daadwerkelijk iedereen in Nederland kan afdekken, omdat security nu eenmaal niet bij iedereen een topprioriteit of kerncompetentie is. Voor deze partijen vallen wij terug op ongevraagd notificeren.